Prasanna Venkateswara Swamy panchavahnika brahmotsavams are starting from tomorrow in Bilakoota Kshetram of Konda Bitragunta near Bitragunta in Nellore district.

  • Mon: Ankurarpanam
  • Tue: Thirumanjanam, Dhwajarohanam, Sesha Vahanam
  • Wed: Hanumantha Seva
  • Thu: Garuda Seva
  • Fri: Theppotsavam
  • Sat: Kalyanotsavam
  • Sun: Ekanta Seva